Poklady Srdce Malé Bojovnice Klaris...

Napsáno Srdcem, napsáno z LÁSKY...

BUĎ POZDRAVENA...

Matka přišla,do rukou KVÍTEKvzala.K SRDCIsi jej přiložilaa uslyšela. Buď pozdravenaPanno Maria,Královno Nebeská.Jsi žena,plná milosti.Čistotou záříš.Buď pozdravena.Matko Boží,Panno Maria.Tvá hřejivá náruč,líbá KVÍTEK U SRDCE.DÍTĚ BOŽÍ,jenž s…


ADORACE...

Paprsek slunce,se rozzáří.Když záblesk světla, se odráží. V Jeho tváři, najdeš všechno. Ve svatostánku, na Tebe čeká. Není to pouzečas klanění. Ale možnost,blízkého setkání.


PROSTÁ DŮVĚRA....

Jak úžasnéje být Božím dítětem. S nadějí, čerpat síluod Otce. Jehož náruč, je plnámilosti. S důvěrou, otevřít Srdcea radovat se. Že ON se o mě postará....


TY ZA TO STOJÍŠ....

Dřevo života,objímá lidské tělo. Není pouze člověkemje i Bohem. Každá krůpěj krve,i probodené Srdce. Je odpovědína to tajemství. Bohu za tu oběťSTOJÍŠ...


KRÁSA ŽENY....

Kouzlo ženy,nespočívá,pouze v eleganci. Upravených vlasech,nebo vhodněvybraném oblečení. Největší kouzlo a krása ženy, je v jejím pohledu. Když usmívá senejen ústy, ale hlavně očima....


Král...

Přispěchal na pomoc princezně, velký král. Ochranným štítem, políbil její tvář. Byl tak vznešený, že objal ji a slíbil. NAVŽDY ZŮSTANEŠ MÁ...


KRŮČEK DO NEZNÁMA...

V temnotě, ukrývá se.Ztracené, tlukoucí srdce. Pomalu,odváží se,krůčkem do neznáma,otevře se. Stane se, co nikdo nečeká. Rozední se....


(NE)JISTOTA...

Uprostřed temnoty,přichází světlo.Bok po boku,je nablízku člověku.Pohledem zavadí,ke dřevu života.Neboj se, uslyší.BŮH TĚ NIKDY,NEOPUSTÍ...


ZA MRAKY...

Pluje za mraky,zářivé slunko. Ve dne i v noci,tancuje na zemi.Rozzáří SRDCE, malých i velkých.A i když jej nevidí,stín se jej snaží zahalit. Svým světlem,pohladí a... NIKDY nic a nikohoNESPÁLÍ...


KRÁSA STVOŘITELE...

Bože, můj KRÁLI.. Jak úchvatné,je milovat veškeréTvé dílo.Stačí vnímat, lehounký vánek.Důkaz Tvéhoněžného pohlazení. Paprsek slunce,ukazuje na světlo,kterým doprovázíš.Tvé slzy, v podobě deště,zvou člověkake společnému tanci.Bože,má LÁSKO.Postačí…


PANENKA...

Není mrkací,ani z porcelánu. .Život v ní proudícelým SRDCEM. Hnědými kukadly, přitahuje druhé lidi.. Ó ano, i muže,dokáže přilákat. Nechce je svádět, ani poutat. Svým úsměvem.je pohladí. . A smíchem, okouzlí.. Zaplést copyby blízkého člověkanechala.…


  • 1
  • 2