Přispěchal 
na pomoc princezně, 
velký král. 

Ochranným štítem, 
políbil její tvář. 

Byl tak vznešený, 
že objal ji a slíbil. 

NAVŽDY 
ZŮSTANEŠ MÁ...