Jak úžasné
je být 
Božím dítětem. 

S nadějí, 
čerpat sílu
od Otce. 

Jehož náruč, 
je plná
milosti. 

S důvěrou, 
otevřít Srdce
a radovat se. 

Že ON 
se o mě 
postará....