Dřevo života,
objímá lidské tělo. 

Není pouze člověkem
je i Bohem. 

Každá krůpěj krve,
i probodené Srdce. 

Je odpovědí
na to tajemství. 

Bohu za tu oběť
STOJÍŠ...