Paprsek slunce,
se rozzáří.

Když záblesk světla, 
se odráží. 

V Jeho tváři, 
najdeš všechno. 

Ve svatostánku, 
na Tebe čeká. 

Není to pouze
čas klanění. 

Ale možnost,
blízkého setkání.