Poklady Srdce Malé Bojovnice Klaris...

Napsáno Srdcem, napsáno z LÁSKY...

rubrika Nezařazené

ADORACE...

Paprsek slunce,se rozzáří.Když záblesk světla, se odráží. V Jeho tváři, najdeš všechno. Ve svatostánku, na Tebe čeká. Není to pouzečas klanění. Ale možnost,blízkého setkání.


PROSTÁ DŮVĚRA....

Jak úžasnéje být Božím dítětem. S nadějí, čerpat síluod Otce. Jehož náruč, je plnámilosti. S důvěrou, otevřít Srdcea radovat se. Že ON se o mě postará....


TY ZA TO STOJÍŠ....

Dřevo života,objímá lidské tělo. Není pouze člověkemje i Bohem. Každá krůpěj krve,i probodené Srdce. Je odpovědína to tajemství. Bohu za tu oběťSTOJÍŠ...


KRÁSA ŽENY....

Kouzlo ženy,nespočívá,pouze v eleganci. Upravených vlasech,nebo vhodněvybraném oblečení. Největší kouzlo a krása ženy, je v jejím pohledu. Když usmívá senejen ústy, ale hlavně očima....


Král...

Přispěchal na pomoc princezně, velký král. Ochranným štítem, políbil její tvář. Byl tak vznešený, že objal ji a slíbil. NAVŽDY ZŮSTANEŠ MÁ...


KRŮČEK DO NEZNÁMA...

V temnotě, ukrývá se.Ztracené, tlukoucí srdce. Pomalu,odváží se,krůčkem do neznáma,otevře se. Stane se, co nikdo nečeká. Rozední se....


(NE)JISTOTA...

Uprostřed temnoty,přichází světlo.Bok po boku,je nablízku člověku.Pohledem zavadí,ke dřevu života.Neboj se, uslyší.BŮH TĚ NIKDY,NEOPUSTÍ...


ZA MRAKY...

Pluje za mraky,zářivé slunko. Ve dne i v noci,tancuje na zemi.Rozzáří SRDCE, malých i velkých.A i když jej nevidí,stín se jej snaží zahalit. Svým světlem,pohladí a... NIKDY nic a nikohoNESPÁLÍ...


KRÁSA STVOŘITELE...

Bože, můj KRÁLI.. Jak úchvatné,je milovat veškeréTvé dílo.Stačí vnímat, lehounký vánek.Důkaz Tvéhoněžného pohlazení. Paprsek slunce,ukazuje na světlo,kterým doprovázíš.Tvé slzy, v podobě deště,zvou člověkake společnému tanci.Bože,má LÁSKO.Postačí…


PANENKA...

Není mrkací,ani z porcelánu. .Život v ní proudícelým SRDCEM. Hnědými kukadly, přitahuje druhé lidi.. Ó ano, i muže,dokáže přilákat. Nechce je svádět, ani poutat. Svým úsměvem.je pohladí. . A smíchem, okouzlí.. Zaplést copyby blízkého člověkanechala.…


BUĎ POZDRAVENA...

Matka přišla,do rukou KVÍTEKvzala.K SRDCIsi jej přiložilaa uslyšela. Buď pozdravenaPanno Maria,Královno Nebeská.Jsi žena,plná milosti.Čistotou záříš.Buď pozdravena.Matko Boží,Panno Maria.Tvá hřejivá náruč,líbá KVÍTEK U SRDCE.DÍTĚ BOŽÍ,jenž s…


DLAŇ...

Pohladila SRDCEdrsná dlaň. Plná třísek a krvavých ran. S něhouještě více, sevřelato čisté plátno. Ve chvíli kdy zapálí se SVÍCE. Ono SRDCE spočinulo v dlani muže. Pocítiloněco lidské, zároveň i BOŽSKÉ...


KUŘÁTKO...

Stačí, jediný pohled, není třeba nic říkat. Tlukot SRDCElze slyšet. Když skořápka od vejce, rozklepne se... Objeví se kuřátkoa tiše pípne Bože, OTČE, MILUJEŠ MĚ?


BOLEST...

Zabodnuté ostří, prodírá sesvou cestou. Když vytáhne se,bolí a silněkrvácí. Rána se zahojí, ale jizvanavždy v SRDCI ZŮSTANE...


Inspirace...

Přichází pomalu, bývá i nenápadná.Když však dorazí, zní jako melodickáPÍSEŇ. Dotkne se SRDCEa pak už jen stačí, olízznout špičku pera. Nemusí být DOKONALÁ. Její upřímnost je silná. Protože později,může pomoct,otecřít druhéSRDCE...


O kříži...

Na kříži umírá, Boží Syn. Na kříži hojí se, rány, Boží milostí. V Srdci ozve se, to není konec, ale VÍTĚZSTVÍ...


RŮŽENEC...

Spletitá síťdřevěných korálků.Obepíná skryté TAJEMSTVÍ. Snadno, ano, snadno.By se dal,přetrhnout. Když všakmazlí se s nimi lidské prsty.Navždy zůstane SILNÝ...


KVĚTINA...

Vůně se šíří krajinou. Zpěvem okouzlíi listy na stromě. Hřejivý paprsek, dotýká se,okvětního lístku. Září i ve tmě,když motýlpolaská, rozkvetlé poupě...